มัคคุเทศก์ วางแผนการท่องเที่ยวในเมือง ดาลัด, จังหวัดลำด่อง